W poniedziałek 6 lutego Podopieczni wzięli udział w happeningu organizowanym na Placu Biegańskiego w Częstochowie przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Celem spotkania była promocja częstochowskich organizacji pozarządowych, które pozyskują 1% podatku na swoją działalność. Pensjonariusze wspierali Stowarzyszenie „Perasada”, które na co dzień pomaga placówce poprzez m.in. zdobywanie funduszy na jej działalność. Dzięki realizowanym projektom wzbogacana jest infrastruktura DPS oraz tworzone są nowe formy aktywności dla Podopiecznych.

W imieniu Mieszkańców prosimy o wsparcie Stowarzyszenia poprzez przekazywanie 1% z podatku.