W dniu 17.02.2017 r. Podopieczni Domu, którzy aktywnie poszukują wejścia na rynek pracy spotkali się Klubokawiarni Alternatywa 21 z Panem Pawłem Bilskim Prezesem Fundacji Oczami Brata. Wizyta miała na celu przedstawienie propozycji ofert pracy dla osób niepełnosprawnych oraz możliwościami zatrudnienia. Mieszkańcy z zainteresowaniem wysłuchali informacji o funkcjonowaniu Klubokawiarni oraz o obowiązkach i zadaniach spoczywających na zatrudnionych pracownikach. Natchnieni optymizmem i chęcią podjęcia pracy Pensjonariusze wracali do domu w dobrym nastroju. Dziękujemy Prezesowi i pracownikom Klubokawiarni Alternatywa 21 za miłe przyjęcie i pyszną kawę.