Korzystając z pięknej pogody Mieszkańcy DPS wybrali się 28 sierpnia do malowniczego Olsztyna. Zwiedzanie rozpoczęli od kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela. Proboszcz pełniący tam posługę duszpasterską opowiedział historię parafii oraz przedstawił elementy architektury, z których składa sie kościół. Jednymi z najciekawszych są krypty, w których znajdują się trzy trumny, a w jednej z nich bardzo dobrze zachowane zmumifikowane zwłoki w mundurze oficera wojska polskiego  z okresu konfederacji Barskiej.
Kolejnym etapem wycieczki było wejście na ruiny zamku w Olsztynie. Został on wybudowany w XIII w. w tzw. Systemie Orlich Gniazd. Wielu władców polskich przez lata dbało o jego stan. Była to niegdyś twierdza nie do zdobycia. Kilku Pensjonariuszy weszło pod dwudziestometrową wieżę cylindryczną (stołp).
Zwieńczeniem wyprawy była konsumpcja słodkich deserów lodowych w pobliskiej kawiarence. Mieszkańcy wrócili w świetnych humorach z wiedzą o naszej małej ojczyźnie.