W ramach programu zdrowotnego Prezydenta Częstochowy „Szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka na lata 2014-2018” 53 Podopiecznych naszej placówki powyżej 65 roku życia, dzięki uprzejmości NZOZ „Południe”, który między innymi realizuje w/w program, zostało zaszczepionych.