29 września Mieszkańcy DPS uczestniczyli w imprezie zorganizowanej przez częstochowskie koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pod hasłem „W końcu mamy czas dla siebie – profilaktyka otyłości i nadwagi''. Spotkanie miało miejsce na Placu Biegańskiego, a jego celem była edukacja w zakresie profilaktyki leczenia otyłości i nadwagi – skierowana do wszystkich mieszkańców Częstochowy, a zwłaszcza seniorów i osób niepełnosprawnych. Przy tej okazji odbyły się również pokazy aerobiku, zumby, a także gry i zabawy sportowe. W kąciku plastycznym Pensjonariusze wykonywali prace, które później zostały zaprezentowane na wystawie. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy oraz przechodnie zostali poczęstowani pysznym dietetycznym kapuśniakiem.