Usługi kserograficzne możliwe są do zrealizowania w sekretariacie DPS w godzinach 7.30- 15.30.

 strona A4 - 0,60 zł

 strona A3 - 1,00 zł