Dzięki współpracy Urzędu Miasta oraz Fundacji „Porozumienie bez barier”, dokonała się przemiana jednego z pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Kontkiewicza 2. Środki na ten cel pochodziły z grantu Fundacji MetLife.

„Kącik Babci i Dziadka” to miejsce do spotkań dla osób starszych, z którego mogą korzystać wszyscy częstochowscy seniorzy oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej.

Uroczystego otwarcia „Kącika Babci i Dziadka” dokonali Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta, Jolanta Kwaśniewska – Prezes Fundacji oraz Zbigniew Kamiński – Dyrektor DPS, a imprezę uświetnił występem Jan Wojdak.