Corocznie w miesiącu lutym Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach organizuje konkurs plastyczny „Kartka Walentynowa”, skierowany do różnych grup wiekowych. Pięcioro Mieszkańców z naszej placówki zdecydowało się uczestniczyć w konkursie i wykonało swoje prace pod okiem instruktorów w pracowniach terapii zajęciowej:

Pani Iwona K. „Tylko Ty”, Pani Bożena N. „Mapa miłości”, Pan Leszek S. „Amorek”, Pani Krystyna G. „Serce”, Pani Teresa O. „Serduszka”.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17.02.2017 roku w kościele parafialnym w Konopiskach. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy pomysłowości i życzymy sukcesów.