21 września Mieszkańcy brali udział w happeningu „Malowanie na Łukasińskiego”, który odbył się na boisku szkolnym w siedzibie Fundacji „Oczami Brata”. W tym roku hasłem przewodnim spotkania była niepełnosprawność i tolerancja.