W dniu 22.10.2018 r. Teatr Drabina uczestniczył kolejny raz w Przeglądzie Teatralno - Muzycznym Osób z Niepełnosprawnością Maskarada, zorganizowanym przez Częstochowską Fundację Oczami Brata. Tegoroczna, siódma już edycja Przeglądu „ściągnęła” amatorskie zespoły teatralne z różnych stron kraju. Na scenie pokazało się 11 grup reprezentujących województwa: łódzkie, świętokrzyskie i śląskie. Po raz drugi artystom użyczyła przestrzeni Fundacja Euro Help przy ul. Przemysłowej. Na tegoroczny przegląd Teatr Drabina przygotował godzinną sztukę teatralną w czterech aktach według scenariusza Andrzeja Dembończyka pt.: „Kandydatki na żonę”. Komediowy charakter, okazała scenografia, piękne stroje oraz profesjonalna gra aktorów „Drabiny” nagrodzone zostały gromkimi brawami i entuzjastycznym przyjęciem ze strony publiczności.