Mieszkańcy naszej placówki chcą być wzorem dla innych, między innymi, w kwestii dbania o środowisko. W związku z tym z zapałem i energią segregują śmieci. Na każdym piętrze pojawiły się specjalne kosze, na których umieszczono podpowiedzi związane z tym, co należy wrzucać do konkretnego pojemnika. Pracownicy wdrażając ten projekt przeprowadzają szereg zajęć, szkoleń, warsztatów i pogadanek na temat powodów segregacji śmieci oraz pozytywnych efektów dla środowiska takiego działania. To jedna z pierwszych aktywności w tym kierunku, poza oczywiście akcją „Sprzątanie świata”, w której co roku już uczestniczą nasi Podopieczni oraz porządkowaniem Dzielnicy Wyczerpy – Aniołów. Zachęcamy kolejne domy pomocy do funkcjonowania w stylu EKO.