W celu integracji Mieszkańców z rodzinami, społecznością lokalną oraz innymi placówkami pomocy społecznej organizowane są cykliczne imprezy typu: „Dzień Mieszkańca” i „Majowe Granie”. W spotkaniach, każdorazowo bierze udział ok. 500 osób.   W zależności od aury pogodowej imprezy odbywają się w ogrodzie lub wewnątrz placówki. Ciekawy program artystyczny, wspólne grillowanie i zabawa sprawiają, iż Pensjonariusze wyczekują z niecierpliwością na kolejne edycje imprez tego typu.