Placówka blisko współpracuje z innymi domami pomocy społecznej oraz instytucjami pozarządowymi, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. W wyniku tych kontaktów Podopieczni są zapraszani są na różnego rodzaju imprezy, zabawy, konkursy, turnieje, przedstawienia itp. Dzięki temu nawiązują się nowe przyjaźnie i znajomości wśród Mieszkańców. Spotkania tego typu mają również na celu prezentacje talentów Podopiecznych oraz zachęcanie do wspólnej zabawy lub rywalizacji sportowej.