W pracowni Podopieczni uczą się różnych technik pracy w glinie: rzeźbiarskich i odlewniczych.

Zapoznają się z podstawowymi sposobami wytwarzania przedmiotów z gliny tj. modelowaniem ręcznym oraz modelowaniem na toczku, techniką przygotowania materiału i doboru odpowiednich narzędzi.

 

Zajęcia w pracowni stwarzają możliwość twórczego spędzania czasu wolnego oraz:

  • kształtują sprawność manualną,
  • wyrabiają poczucie estetyki,
  • pozwalają na elastyczne wyrażanie własnych pomysłów,
  • wzmacniają wiarę we własne siły,
  • służą rozładowaniu napięcia emocjonalnego.