Osoby składające dokumenty aplikacyjne w związku z ubieganiem się o pracę w DPS, zobowiązane są do zamieszczania w CV poniższej klauzuli: 

"Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji".