„Od niepodległości do wolności” – to hasło imprezy integracyjnej zorganizowanej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wesołej, na którą 7 lipca zostali zaproszeni również nasi Pensjonariusze. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą mszą, po której nastąpiło powitanie wszystkich gości, a następnie Mieszkanki zaprezentowały program artystyczny, związany z tematyką niepodległościową. Nie obyło się również bez konkursu historycznego, dotyczącego naszego państwa. Jednym z najlepszych uczestników okazał się reprezentant naszego Domu, pan Janusz, który zajął I miejsce ex aequo z dwiema innymi uczestniczkami. Po wręczeniu nagród oraz dyplomów wszyscy zostali zaproszeni do wspólnej zabawy przy akompaniamencie zespołu muzycznego.

Zadanie pn. „Lepsze jutro” nabrało tempa. W czwartek 5 lipca odbyło się spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu, na którym omówiono wszystkie założenia i kolejne punkty działań. Zaznajomiono również zebranych ze szczegółami wyjazdu szkoleniowego, który odbędzie się w dniach 14 i 15 lipca w Szczyrku.

3 lipca rozpoczęliśmy, wspólnym grillowaniem, sezon letnich spotkań w altanie ogrodowej DPS. Oprócz zajęć integracyjnych i sportowych wręczono w tym dniu nagrody dla Mieszkańców, którzy w ciągu dziesięciu miesięcy zrealizowali w pełni swój indywidualny plan zajęć. Przełożyło się to oczywiście na większą samodzielność i aktywność Podopiecznych, co jest bardzo satysfakcjonujące dla Nich samych i dla pracowników. Mieszkańcy, którzy nie otrzymali nagrody zostali mocno zmotywowani do tego, aby systematycznie uczęszczać na wybrane przez siebie zajęcia w kolejnych miesiącach.

W miniony weekend Mieszkańcy uczestniczyli w imprezach organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki pomocy społecznej. W sobotę (30.06.2018 r.) gościli w DPS w Blachowni na XXII Spotkaniu Integracyjnym, które odbywało się pod hasłem „10 w Skali Beauforta”.

Na terenie naszego Domu od 2003 r. działa Samorząd Mieszkańców. Jest to organ doradczy i opiniodawczy, który reprezentuje interesy wszystkich Mieszkańców DPS. W 2010 r. powstał regulamin, który w niezmienionej treści obowiązuje do dziś, a jego preambuła brzmi : „Marzymy o tym, aby być społecznością, gdzie miłość, sprawiedliwość, pokój i wolność będą najwyższymi wartościami”.