Na terenie naszego Domu od 2003 r. działa Samorząd Mieszkańców. Jest to organ doradczy i opiniodawczy, który reprezentuje interesy wszystkich Mieszkańców DPS. W 2010 r. powstał regulamin, który w niezmienionej treści obowiązuje do dziś, a jego preambuła brzmi : „Marzymy o tym, aby być społecznością, gdzie miłość, sprawiedliwość, pokój i wolność będą najwyższymi wartościami”.