W grudniu 2016 r., dzięki nawiązaniu współpracy z Zakładem Aktywizacji Zawodowej „Yava”, podjęło pracę troje kolejnych Mieszkańców DPS. Obecnie aktywnych na rynku pracy jest sześcioro Pensjonariuszy, współpracując z trzema zakładami. Ponadto czterech Mieszkańców nadal usilnie poszukuje zatrudnienia.