Warsztatach z zakresu wspierania Mieszkańców w procesie deinstytucjonalizacji.

gru 7, 2021

W dniach 22 – 24 listopada opiekunki i opiekunowie oraz pracownicy zespołu terapeutycznego uczestniczyli w warsztatach z zakresu wspierania Mieszkańców w procesie deinstytucjonalizacji. Warsztaty odbyły się w trzech grupach, gdzie pracowano nad indywidualnymi planami dalszego rozwoju Podopiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem pięciu uczestników pilotażowego projektu pn. „Kierunek – samodzielność” współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach małych grantów. Podstawą wypracowanych programów są potrzeby Mieszkańców w oparciu o udział w zajęciach coachingowych, kulinarnych, z obsługi komputera i treningu finansowego, które to pozwolą na usamodzielnienie w przyszłości. Udział w warsztatach pozwolił na nowe spojrzenie pracowników w zakresie indywidualnego podejścia do mieszkańca, uzyskania nowych metod i kierunków działań usamodzielniania Mieszkańców.

Skip to content