Biblioteka i czytelnia

Spotkania poetyckie:

Spotkania poetyckie to zajęcia grupowe – tematyczne, związane z ważnymi świętami i uświetniające uroczystości, takie jak „Dzień babci i dziadka”, „Walentynki”, „Dzień kobiet”, „Dzień matki”, itp.. Mieszkańcy podczas tych zajęć prezentują swoje umiejętności twórcze, czytają poezję, dyskutują oraz dzielą się wrażeniami, wspomnieniami i spostrzeżeniami.

Biblioterapia:

To rodzaj psychicznego wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych danego człowieka przez ukierunkowane czytanie. Korzyści płynące z lektury to zachowanie i uzyskanie dobrego samopoczucia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Poprzez zapoznawanie się z książkowymi historiami można identyfikować się z postaciami i zostać zmotywowanym (świadomie lub bezwiednie) do zachowań, które pomagają w związku z dyskomfortem bycia w chorobie. Spotkania odbywają się codziennie.

Zajęcia informatyczne:

Pensjonariusze mają do dyspozycji w czytelni i bibliotece kilka stanowisk komputerowych. Daje to możliwość poznania obsługi komputera, naukę pisania, w czym indywidualnie pomagają instruktorzy. Pensjonariusze lubią w szczególności wszelkie gry, a najlepsi wygrywają nawet z komputerem w szachy czy warcaby.

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Wysokość dofinansowania projektu wynosi: 49 109,64 zł

Skip to content