Terapia Zajęciowa

Głównym celem terapii zajęciowej w naszym Domu jest danie szansy każdemu Mieszkańcowi wyrażenia siebie w dostępnej i indywidualnej formie, kreślonej jego wewnętrznymi i zewnętrznymi predyspozycjami. Kierując się poczuciem odpowiedzialności za szeroko pojęty rozwój Mieszkańców prowadzimy zajęcia terapeutyczne w oparciu o Indywidualne Plany Wsparcia. Terapia to kompleksowe dbanie o zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie Pensjonariuszy, to sprawianie, że Dom to nie tylko budynek lecz miejsce, w którym chce się przebywać.

Pracownia plastyczna:

Formy pracy:

 • arteterapia – malowanie, rysowanie, szkicowanie, bibułkarstwo, praca z masami plastycznymi itp.
 • ergoterapia – majsterkowanie, tworzenie przedmiotów użytkowych z drewna, sklejki, metalu itp.
 • trening umysłu – rozwiązywanie krzyżówek, szarad i rebusów.

Pracownia ceramiki:

W pracowni Podopieczni uczą się różnych technik pracy w glinie: rzeźbiarskich i odlewniczych. Zapoznają się z podstawowymi sposobami wytwarzania przedmiotów z gliny tj. modelowaniem ręcznym oraz modelowaniem na toczku, techniką przygotowania materiału i doboru odpowiednich narzędzi.

Zajęcia w pracowni stwarzają możliwość twórczego spędzania czasu wolnego oraz:

 • kształtują sprawność manualną,
 • wyrabiają poczucie estetyki,
 • pozwalają na elastyczne wyrażanie własnych pomysłów,
 • wzmacniają wiarę we własne siły,
 • służą rozładowaniu napięcia emocjonalnego.

Pracownia rękodzieła artystycznego:

Formy pracy:

 • robótki ręczne – tkanie,wyszywanie, haftowanie, robótki na drutach i szydełkiem, szycie artystyczne oraz zdobienie kostiumów,
 • plastyczne – różne techniki malarskie, wydzieranie, quilling, dekoracje domu,
 • bibułkarstwo – obrazy z kulek, kwiaty, dekoracje,
 • naprawa i prasowanie odzieży – drobne naprawy np. przyszywanie guzików, zszywanie i cerowanie dziur.

Pracownia kulinarna:

Pracownia kulinarna to miejsce, w którym Mieszkańcy przygotowują się do podjęcia pracy w punktach gastronomicznych, spotykają się, aby wspólnie świętować urodziny, imieniny oraz przygotowywać posiłki z okazji różnych wydarzeń. Dzięki tej formie aktywności Mieszkańcy poprawiają swoje zdolności manualne, uczą się samodzielności, kulturalnego spożywania posiłków i zachowania przy stole, a przede wszystkim kształtują umiejętność współpracy.

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Wysokość dofinansowania projektu wynosi: 49 109,64 zł

Skip to content