Komunikaty

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie odwiedzin:

Od 15 marca 2021 r. istnieje możliwość odwiedzin Mieszkańców przez Rodziny w wydzielonej części fizjoterapii, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (dezynfekcja rąk, odpowiedni dystans, maseczka zakrywająca usta i nos).

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Podopiecznych naszej placówki prosimy o przestrzeganie w/w zasad.

W pierwszej kolejności należy poinformować recepcjonistę kogo Państwo przyszliście odwiedzić. Następnie opiekun zorganizuje niezwłocznie możliwość takiego spotkania.

Decyzja o odwiedzinach może zostać zmieniona w oparciu o nowe wytyczne ogólnokrajowe.

Informacje dla osób uprawnionych, związane z mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej można uzyskać pod numerem telefonu 34 364 38 15 (portiernia), 34 364 38 10 (sekretariat) w godz. od 8.00 do 15.00

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Wysokość dofinansowania projektu wynosi: 49 109,64 zł

Skip to content