Praktyki i Staże

Placówka jest miejscem, w którym odbywają praktyki uczniowie szkół policealnych, studenci oraz osoby uczestniczące w kursach organizowanych przez firmy szkoleniowe. W trakcie każdego roku kilkadziesiąt osób nabywa umiejętności pracy z osobami psychicznie chorymi. Wiele z nich, po zakończonej praktyce, podpisuje z placówką umowy wolontaryjne w celu kontynuowania współpracy z Mieszkańcami i zdobywania kolejnych doświadczeń.

Ponadto Dom Pomocy Społecznej we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i innymi instytucjami, jest organizatorem staży tak dla osób młodych, pozostających bez pracy, jak również starszych w celu ułatwienia im szybkiego powrotu na rynek pracy. Osoby bezrobotne w trakcie ich funkcjonowania w placówce nabywają praktyczne umiejętności do wykonywania pracy w konkretnym zawodzie. Staże, w DPS, można odbywać na stanowiskach pracy, które znajdują się w strukturze organizacyjnej placówki. Zdobyte doświadczenia osoby te wykorzystują w dalszej pracy zawodowej. W wielu przypadkach z absolwentami stażu lub praktyki podpisywano umowy o pracę.

Wolontariat:

Jak możemy przeczytać w wielu publikacjach wolontariat to dobrowolne, świadome i niezarobkowe wspieranie własną pracą wybranej przez siebie instytucji lub pozytywnej inicjatywy. Wolontariusze wspomagają działania, które czynią dane miejsce lepszym. Te aktywności pomagają im stać się bardziej wrażliwymi i pomocnymi wobec siebie nawzajem, dbającymi o los ludzi często z niepełnosprawnością.

Osoby należące do Klubu Wolontariusza w Domu Pomocy Społecznej charakteryzują się dużą odpowiedzialnością i nie chodzi tutaj tylko o właściwe postępowanie podczas samej opieki. Odpowiedzialność ta wiąże się ze świadomością, że stajemy się dla kogoś ważni, że ktoś na nas liczy i czeka. Dobry wolontariusz umie pocieszyć, wysłuchać, ale i porozmawiać na każdy temat. Można również powiedzieć o nich, że są cierpliwi, bardzo kontaktowi i oczywiście tolerancyjni.

Od dwóch lat możemy pochwalić się owocną współpracą z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Krzepicach. Wolontariusze przyjeżdżają w każdy czwartek i spędzają czas z Mieszkańcami na grach planszowych, grze w tenisa stołowego czy piłkarzyki. W okresie letnim Wolontariusze grają z Pensjonariuszami w koszykówkę, piłkę nożną, badminton i inne. Mieszkańcy uwielbiają spędzać czas z chłopakami i zawsze wyczekują ich przyjazdu.

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Wysokość dofinansowania projektu wynosi: 49 109,64 zł

Skip to content