Praca Socjalna

Grupa poszukująca pracy:

Celem spotkań tej otwartej grupy jest mobilizowanie Pensjonariuszy do powrotu na rynek pracy poprzez kształtowanie umiejętności do aktywnego poszukiwania zatrudnienia oraz motywowanie do potrzymania podjętej już pracy. Podopieczni są zapoznawani z aktualnymi ofertami pracy oraz szkoleniami proponowanymi przez Urząd Pracy, targi pracy, Zakłady Pracy Chronionej, biura doradztwa zawodowego, Zakład Aktywności Zawodowej itp. Pensjonariusze pod okiem pracowników socjalnych doskonalą również umiejętności pisania CV, listów motywacyjnych oraz kompletowania dokumentacji niezbędnej do podjęcia zatrudnienia. Obecnie 7 Mieszkańców pracuje w zakładach pracy chronionej i zakładzie aktywności zawodowej.

Kółko przyrodniczo-podróżnicze:

Co dwa tygodnie na terenie placówki odbywają się spotkania kółka przyrodniczo – podróżniczego. Jego głównym celem jest przybliżenie Pensjonariuszom odległych zakątków świata, poznanie krajobrazu oraz przyrody dalekich krajów. Zajęcia te pomagają zwiększeniu tolerancji, samodzielności oraz odpowiedzialności. Uwrażliwiają także na piękno przyrody oraz pobudzają ciekawość świata w warunkach wzajemnej życzliwości i współpracy.

Turnusy rehabilitacyjne:

Wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne są uzależnione od możliwości dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W minionych latach Mieszkańcy wraz z opieką uczestniczyli w następujących turnusach:

15.09.2003 – 28.09.2003 ośrodek wczasowy „Piramida”- Darłówko,
04.09.2004 – 17.09.2004 ośrodek wczasowy „Panorama”- Jarosławiec,
26.08.2005 – 08.09.2005 ośrodek wczasowy „Regor” Brenna,
29.10.2007 – 12.11.2007 ośrodek wczasowy „Panorama Morska”- Jarosławiec
03.10.2008 – 16.10.2008 ośrodek wczasowy „U Kazika” Orawka,
12.09.2009 – 25.09.2009 ośrodek wczasowy „Pod trzema koronami” Niedzica,
06.10.2012 – 20.10.2012 ośrodek wypoczynkowy „Zakopiec” Zakopane,
24.09.2014 – 08.10.2014 ośrodek sanatoryjno-wypoczynkowy „Wiktor”- Żegiestów.

Poza tym Szpital Psychiatryczny w Lublińcu daje Mieszkańcom możliwość skorzystania z turnusów na swoim oddziale rehabilitacyjnym.

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Wysokość dofinansowania projektu wynosi: 49 109,64 zł

Skip to content