Zespoły terapeutyczno-opiekuńcze

Zespoły terapeutyczno-opiekuńcze działają w placówce w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Praca w zespołach terapeutyczno – opiekuńczych skupia się na szczegółowej analizie Indywidualnych Planów Wsparcia oraz strategii współpracy Pracowników Pierwszego Kontaktu z ich Podopiecznymi. Każdy Mieszkaniec ma prawo sam wybrać Pracownika Pierwszego Kontaktu i uczestniczy w pracach nad swoim planem wsparcia. Mieszkańcy, którzy wywiązywali się najlepiej z indywidualnych planów zostają raz w roku nagrodzeni upominkami, co na pewno jest motywacją do dalszego działania dla nich samych i zarazem dla osób, które mają jeszcze problemy z systematycznym udziałem w zajęciach.

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Wysokość dofinansowania projektu wynosi: 49 109,64 zł

Skip to content