Wsparcie psychologiczne

Społeczność terapeutyczna:

Społeczność terapeutyczna to grupowe spotkania Mieszkańców z każdego piętra, które odbywają się raz w miesiącu i pozwalają na poruszanie ważnych spraw bieżących – dotyczących życia w DPS, konfliktów pomiędzy Podopiecznymi, problemów z personelem, istotnych wydarzeń, itp. Ponadto społeczność wpływa na poprawę współpracy oraz komunikacji interpersonalnej między Mieszkańcami i personelem.

Grupa wsparcia:

Grupa wsparcia to spotkania grupowe, które koncentrują się na pomocy nowym Mieszkańcom w ich adaptacji do życia w Domu Pomocy Społecznej. Mieszkańcy dzielą się swoimi przeżyciami, wspominają przeszłość, doświadczają wspólnoty losu i udzielają sobie nawzajem wsparcia. Podczas tych spotkań Podopieczni będący w podobnej sytuacji życiowej są ukierunkowywani na rozważanie różnych problemów, poszukiwanie rozwiązań, udzielanie sobie nawzajem rad i pomocy, dzięki czemu uzyskują wgląd we własne możliwości, obniżają poczucie lęku i bezradności oraz zauważają swoje mocne strony.

Terapia indywidualna:

Formy terapii są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości Mieszkańców. Opierają się głównie na psychologicznych rozmowach wspierających, rozpoznawaniu potrzeb i możliwości Podopiecznych, rozwijaniu oraz podtrzymywaniu ich zainteresowań, które mają na celu zmniejszenie lęku Mieszkańca, podniesienie jego samooceny, wzrost poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, niwelowanie poczucia osamotnienia oraz poprawę jakości funkcjonowania w DPS i stanu psychicznego.

Bajkoterapia:

Bajkoterapia to zajęcia grupowe, prowadzone raz w tygodniu, podczas których czytany jest odpowiednio dobrany tekst – bajka, który skłania Podopiecznych do dyskusji, redukuje napięcie i pozwala spojrzeć na problem z innej strony. Pozytywne wzorce zachowania bohaterów literackich sprawiają, że Mieszkańcy poznają różne sposoby myślenia i działania, dzięki czemu sami lepiej potrafią poradzić sobie w trudnej sytuacji.

Zajęcia ze spostrzegawczości:

Zajęcia ze spostrzegawczości to regularne zajęcia grupowe oparte na treningu poznawczo – behawioralnym, który stymuluje prawidłowe funkcjonowanie procesów poznawczych i wpływa na ich rehabilitację. Na spotkaniach Mieszkańcy poprzez rozwiązywanie różnego rodzaju ćwiczeń i łamigłówek trenują pamięć, uwagę, koncentrację, funkcje językowe itp., które pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym.

Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Wysokość dofinansowania projektu wynosi: 49 109,64 zł

Skip to content