Cykliczne spotkania

mar 23, 2023

Nasza placówka zainicjowała cykliczne spotkania robocze z dyrektorami dziesięciu zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej z Lublińca, Blachowni, Turowa, Lelowa, Poraja i Częstochowy. Dnia 2 marca w sali konferencyjnej rozmawiano w luźnej atmosferze na różne tematy, które bezpośrednio dotyczą placówek całodobowych. Gospodarze przedstawili działania kierowane do Podopiecznych w związku z ich usamodzielnianiem w ramach deinstytucjonalizacji. Przedstawili „dobre praktyki”, które można wykorzystać w innych placówkach. W spotkaniu uczestniczyły również: Pani Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pani Katarzyna Buchajczuk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej, które m.in. nadzorują domy pomocy w Częstochowie i Powiecie. Stuprocentowa frekwencja była dla gospodarzy bardzo miłym zaskoczeniem. Dyrektorzy domów pomocy społecznej podjęli decyzję o regularnych spotkaniach organizowanych każdorazowo w innej placówce. Cieszymy się, że współpraca pomiędzy naszymi domami pomocy jeszcze bardziej się zacieśni i będziemy mogli wspólnie realizować wiele działań kierowanych do naszych Mieszkańców.

Skip to content