Podsumowanie działań pierwszego półrocza

lip 31, 2023

Podsumowanie działań pierwszego półrocza oraz plany do kolejne miesiące zaprezentowała członkom Zespołów Terapeutyczno – Opiekuńczych Pani Dyrektor Anna Herman na posiedzeniach, które odbyły się w dniach 23 i 29 czerwca. Poza tym Pani Magdalena Orszulak, pełniąca obowiązki Kierownika Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego, przekazała informacje o sukcesach i progresie, jaki nastąpił w aktywności poszczególnych Mieszkańców.

Skip to content