Działania profilaktyczne

mar 7, 2024

W związku ze zdarzeniami pożarowymi, do których doszło w ostatnich miesiącach w naszej placówce, wzmocniliśmy nasze dotychczasowe działania profilaktyczne w zakresie uświadamiania Mieszkańcom zagrożeń, jakie wynikają z palenia papierosów w miejscach niedozwolonych.
Dzięki współpracy z Komendą Miejską Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się 20 lutego w naszej placówce prelekcja skierowana do wszystkich Mieszkańców DPS, prowadzona przez dwóch wykwlifikowanych w tym zakresie funkcjonariuszy.
Dziękujemy za wsparcie naszych działań, które mają na celu zapobieganiu zdarzeniom, podczas których narażone jest życie i zdrowie Podopiecznych oraz Pracowników.
Skip to content