Zespoły terapeutyczno-opiekuńcze:

Zespoły terapeutyczno-opiekuńcze działają w placówce w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Praca w zespołach terapeutyczno – opiekuńczych skupia się na szczegółowej analizie Indywidualnych Planów Wsparcia oraz strategii współpracy Pracowników Pierwszego Kontaktu z ich Podopiecznymi. Każdy Mieszkaniec ma prawo sam wybrać Pracownika Pierwszego Kontaktu i uczestniczy w pracach nad swoim planem wsparcia. Mieszkańcy, którzy wywiązywali się najlepiej z indywidualnych planów zostają raz w roku nagrodzeni upominkami, co na pewno jest motywacją do dalszego działania dla nich samych i zarazem dla osób, które mają jeszcze problemy z systematycznym udziałem w zajęciach.

Terapia Zajęciowa:

Głównym celem terapii zajęciowej w naszym Domu jest danie szansy każdemu Mieszkańcowi wyrażenia siebie w dostępnej i indywidualnej formie, kreślonej jego wewnętrznymi i zewnętrznymi predyspozycjami. Kierując się poczuciem odpowiedzialności za szeroko pojęty rozwój Mieszkańców prowadzimy zajęcia terapeutyczne w oparciu o Indywidualne Plany Wsparcia. Terapia to kompleksowe dbanie o zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie Pensjonariuszy, to sprawianie, że Dom to nie tylko budynek lecz miejsce, w którym chce się przebywać.

Przejdź do galerii zdjęć …

 

Pracownia plastyczna:

Formy pracy:

 

 • arteterapia – malowanie, rysowanie, szkicowanie, bibułkarstwo, praca z masami plastycznymi itp.
 • ergoterapia – majsterkowanie, tworzenie przedmiotów użytkowych z drewna, sklejki, metalu itp.
 • trening umysłu – rozwiązywanie krzyżówek, szarad i rebusów.

Pracownia ceramiki:

W pracowni Podopieczni uczą się różnych technik pracy w glinie: rzeźbiarskich i odlewniczych.

Zapoznają się z podstawowymi sposobami wytwarzania przedmiotów z gliny tj. modelowaniem ręcznym oraz modelowaniem na toczku, techniką przygotowania materiału i doboru odpowiednich narzędzi.

Zajęcia w pracowni stwarzają możliwość twórczego spędzania czasu wolnego oraz:

 

 • kształtują sprawność manualną,
 • wyrabiają poczucie estetyki,
 • pozwalają na elastyczne wyrażanie własnych pomysłów,
 • wzmacniają wiarę we własne siły,
 • służą rozładowaniu napięcia emocjonalnego.

Pracownia rękodzieła artystycznego:

Formy pracy:

 

 • robótki ręczne – tkanie,wyszywanie, haftowanie, robótki na drutach i szydełkiem, szycie artystyczne oraz zdobienie kostiumów,
 • plastyczne – różne techniki malarskie, wydzieranie, quilling, dekoracje domu,
 • bibułkarstwo – obrazy z kulek, kwiaty, dekoracje,
 • naprawa i prasowanie odzieży – drobne naprawy np. przyszywanie guzików, zszywanie i cerowanie dziur.

Pracownia kulinarna:

Pracownia kulinarna to miejsce, w którym Mieszkańcy przygotowują się do podjęcia pracy w punktach gastronomicznych, spotykają się, aby wspólnie świętować urodziny, imieniny oraz przygotowywać posiłki z okazji różnych wydarzeń. Dzięki tej formie aktywności Mieszkańcy poprawiają swoje zdolności manualne, uczą się samodzielności, kulturalnego spożywania posiłków i zachowania przy stole, a przede wszystkim kształtują umiejętność współpracy.
Skip to content