Spotkanie Dyrektorów

kwi 16, 2024

Kolejne spotkanie Dyrektorów DPS odbyło się w naszej placówce w poniedziałek 25 marca, a dotyczyło sytuacji pielęgniarek zatrudnianych w placówkach całodobowych. Gościem specjalnym był Przewodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Pan Tomasz Czech.
Rozmowa zaowocowała wypracowaniem wspólnego stanowiska w tej sprawie oraz podjęciem prac w ramach Komisji ds. DPS, którą powoła Okręgowa Izba. Dziękujemy naszemu gościowi za wyczerpujące odpowiedzi na nasze pytania oraz za gotowość podjęcia wspólnej inicjatywy w sprawie zmiany źródeł finansowania pielęgniarek w DPS
Skip to content